Thursday, March 28, 2013

Tappunten op zonne-energie


Volgende stap: solar energy voor onze Join the Pipe tappunten hier en in Afrika. De tappunten zijn volop in ontwikkeling.

No comments: